Ge feedback
Förutom Åbo stads verksamhet kan du ge feedback på tjänster gällande Egentliga Finlands räddningsverk, Åboregionens kollektivtrafik Föli samt Vaski-biblioteket inom deras verksamhetsområde.

Via feedbacktjänsten kan du inte uträtta ärenden som gäller stadens fakturor eller avboka mottagningstider.

Feedback gällande samjouren, röntgen- och laboratorietjänsterna och specialiserad psykiatrisk sjukvård lämnas till Feedbacksystemet vid ÅUCS.