Ge feedback
Förutom Åbo stads verksamhet kan du ge feedback på tjänster gällande Åboregionens kollektivtrafik Föli samt Vaski-biblioteket i deras verksamhetsområde.

Via feedbacktjänsten kan man inte sköta ärenden som gäller stadens fakturor (med undantag av påminnelser om obetalda dagvattenfakturor) eller avboka mottagningstider. Läs närmare anvisningar under fliken Om tjänsten. Vi använder reCAPTCHA för att förhindra automatisk skräppost.

Ge feedback