Ge feedback
Förutom Åbo stads verksamhet kan du ge feedback på tjänster gällande Egentliga Finlands räddningsverk, Åboregionens kollektivtrafik Föli samt Vaski-biblioteket i deras verksamhetsområde.

Via feedbacktjänsten kan man inte sköta ärenden som gäller stadens fakturor (med undantag av påminnelser om obetalda dagvattenfakturor) eller avboka mottagningstider. Läs närmare anvisningar under fliken Om tjänsten.