Ge feedback
Förutom Åbo stads verksamhet kan du ge feedback på tjänster gällande Egentliga Finlands räddningsverk, Åboregionens kollektivtrafik Föli samt Vaski-biblioteket i deras verksamhetsområde.

Via feedbacktjänsten kan man inte sköta ärenden som gäller stadens fakturor (med undantag av påminnelser om obetalda dagvattenfakturor) eller avboka mottagningstider. Läs närmare anvisningar under fliken Om tjänsten. Vi använder reCAPTCHA för att förhindra automatisk skräppost.

Feedbacktjänsten

Via feedbacktjänsten kan du ge ris och rosor samt utvecklingsförslag gällande stadens tjänster, verksamhet och beslutsfattande. Förutom Åbo stads verksamhet kan du ge feedback på tjänster gällande Egentliga Finlands räddningsverk, Åboregionens kollektivtrafik Föli samt Vaski-biblioteket i deras verksamhetsområde. Varje feedback är till nytta när vi utvecklar våra tjänster och gör dem allt bättre och den samlar information om de frågor som sysselsätter invånarna. Feedbacktjänsten är tillgänglig på finska, svenska och engelska.

Att ge feedback

Beskriv situationen, önskemålet eller problemet sakligt och så noggrant som möjligt. Om en karta visas i samband med feedbacken, kan du ange den plats eller det område som är knutet till din feedback. Också en bild som hänger ihop med din feedback hjälper handläggaren. Lämna dina kontaktuppgifter så att vi kan fråga efter preciserande uppgifter om det behövs.

Via feedbacktjänsten kan man inte sköta ärenden som gäller stadens fakturor, avboka mottagningstider eller lämna in arbetsplatsansökningar eller begäran om handlingar. Ni kan lämna in er begäran om en handling till Åbo stads registratorskontor (konsernihallinto@turku.fi) genom att specificera vilka handlingar ni vill att ska lämnas ut via registratorskontoret. Till begäran om information ska också fogas kontaktuppgifterna så att man vet vart den begärda informationen kan skickas.

Feedback gällande Åboregionens samjour samt röntgen- och laboratorietjänster lämnas in via Feedbacksystemet vid Åucs.

E-posttjänster kan tolka svaret på feedbacken som skräppost. Om du inväntar svar på din feedback, kolla också din skräppostmapp.

Feedbacktjänsten är skyddad av reCAPTCHA. Dess syfte är att förhindra skickande av automatisk skräppost. Oftast märker användaren inte ens reCAPTCHA, eftersom den fungerar i bakgrunden medan feedbackstjänsten används. I vissa fall kan tjänsten dock tolka användaren som en robot, och då krävs det bildigenkänning för att feedbacken kan lämnas.

JavaScript måste vara aktiverat i webbläsaren för att du ska kunna använda tjänsten.

Användarnamn och inloggning

När du använder tjänsten eller ger feedback krävs inget användarnamn. Du kan skapa ett användarnamn till tjänsten, så att du kan kommentera och följa upp din feedback. Att skapa användarnamn kräver en fungerande e-postadress. Att lämna in feedback inloggad med användarnamn hjälper oss också att behandla den feedback som inte publiceras men som vi behöver ytterligare information om. Mer om att kommentera nedan.

Att kommentera feedback

Vid vissa feedbacktyper kan man skriva kommentarer till feedback vilket möjliggör ett samtal mellan feedbackgivaren och handläggaren. Den inloggade feedbackgivaren kan kommentera endast sin egen feedback. Även kommentarerna är offentliga om feedbacken publiceras i tjänsten. Handläggarna har rätt att redigera kommentarerna om de innehåller personuppgifter eller om texten är osaklig.

Feedbackens offentlighet

Feedbacken läggs fram i feedbacktjänsten, på Åboregionens guidekarta, i RSS-flöden och i det öppna feedbackgränssnittet. Feedback gällande välfärds- och bildningssektorn, Arkea, Fazer eller Arbetshälsovården i Åbo publiceras inte. Feedbackgivarens kontaktuppgifter syns inte.

Ingen feedback publiceras automatiskt. Till exempel svordomar och förolämpningar leder till att feedbacken inte publiceras. Dylik obehörig feedback besvaras inte heller.

När du ger feedback kan du ta bort krysset i rutan Feedback får publiceras om du vill att feedbacken inte läggs fram offentligt. Då kan feedbacken endast ses av handläggarna och feedbackgivaren, om denne har lämnat sina kontaktuppgifter och registrerat sig i tjänsten.

Även handläggarna har rätt att radera offentlighetsstatusen för feedbacken.