Datasekretess

Datum för uppgörande 14.11.2018

Information om hur Åbo stad behandlar personuppgifter samt registerbeskrivningarna för denna tjänst hittar du på adresserna nedan.

www.turku.fi/sv/information-om-abo/datasekretess

https://rekisteri.turku.fi (Luparekisteri, Varauspalvelu, Tilauspalvelu, Palautepalvelu, Karttapalvelu, Tonttien hakijarekisteri)

Paytrail Oyj (2122839-7) fungerar som utförare av betalningsförmedlingstjänsten och betalningstjänstens leverantör i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj syns som betalningens mot-tagare på kontoutdraget och kortfakturan och förmedlar betalningen till produktens/tjänstens säljare. Paytrail Oyj har koncession av betalningsinstitutet. I reklamationsfall ber vi er i första hand kontakta pro-duktens/tjänstens leverantör.

  • Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7
  • Innova 2
  • Lutakonaukio 7
  • 40100 Jyväskylä
  • Telefon: 020 718 1830
  • www.paytrail.com

För stark autentisering använder vi Suomi.fi-identifiering. Dataskyddsbeskrivningen för denna finns på adressen https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/allmant-om-webbtjansten/dataskydd.