Välkommen att online reservera Åbo stads båtplatser och platser för vinterförvaring av båtar.

Sök lämpliga platser för din båt genom att ange båtens mått och klicka på namnet på den hamn du är intresserad av i listan ”Lediga platser”. Du ser läget för de lediga platserna på kartan.
Med bom-, gångplattforms- eller akterförtöjning kan du förtöja en båt som är större än den egentliga platsen och tjänsten beaktar detta i bläddringen bland lediga platser. Båtens största möjliga mått har angetts i de platsspecifika uppgifterna.

Gå till att göra en reservering genom att klicka på länken ”Välj” i listan.

Akterförtöjningsplats
Sidoförtöjning
Plats med gångplattform
Bomplats
Roddbåtsplats

Förnyelseperiod 20.7.2020 - 19.8.2020

Allmän reserveringsperiod 19.8.2020 - 31.5.2021