Vesihuolto ja Kaukolämpö

liittymismaksut, perusmaksut ja käyttömaksut

Vesihuollon liittymismaksut (1.1.2006)

Muiden kuin teollisuusrakennusten liittymismaksu määräytyy rakennusoikeuden mukaan.

 

Asema- ja rakennuskaava-alueilla rakennusoikeus on määritelty kaavassa. Kaava-alueiden AO- ja AP-kortteleissa rakennusoikeudeksi lasketaan kuitenkin enintään 400 k-m2 tai rakennettu kerrosala, mikäli se ylittää edellä mainitun arvon.

 

Teollisuusrakennusten liittymismaksu määräytyy rakennusoikeuden ja rakennetun kerrosalan keskiarvon mukaan. Rakennusoikeudeksi lasketaan enintään 40 % rakennuspaikan pinta-alasta, mikäli rakentamisen määrä ei ylitä tätä tehokkuutta. Jos rakentamisen määrä ylittää edellä mainitun tehokkuuden, lasketaan kiinteistön rakennusoikeudeksi rakennettu kerrosala.

 

Kaava-alueiden ulkopuolella olevan kiinteistön rakennusoikeudeksi lasketaan 20 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 400 k-m2. Mikäli rakennettu kerrosala ylittää edellä mainitun, lasketaan kiinteistön rakennusoikeudeksi rakennettu kerrosala. Kun rakennuspaikalle on myönnetty rakennusoikeuden ylitys, käytetään rakennusoikeutena rakennettua kerrosalaa.

 

Rakennusten käyttömuoto otetaan huomioon kertoimella, joka teollisuus ja varastorakennuksilla on 0,75 ja muilla rakennuksilla 1,0. Määräytymisneliön yksikköhinta on 13,02 €/k-m2. Vesilaitoksen liittymismaksun osuus hinnasta on 48 % ja viemärilaitoksen osuus 52 %.

 

Liittymismaksun lisäksi peritään liittämiskustannuksina AO- ja AP-kiinteistöiltä 570 €, AR-kiinteistöiltä 672 € ja AK-kiinteistöiltä 958 €. Teollisuuskiinteistöiltä peritään vesiliitosjohdon koon mukaan 570 € tai 958 €.

 

Liittymismaksu on arvonlisäveroton.

Esimerkki 1

Omakotitalo, rakennusoikeus 200 k-m2, rakennettu 190 k-m2.

Liittymismaksu = 200 k-m2 * 1,0 * 13,02 €/k-m2 = 2 604,00 €

Liittämiskustannukset 570 €.

Esimerkki 2

Teollisuusrakennus, tontti 4000 m2, e=0,6 >> rakennusoikeus 2400 k-m2, laskenta 1600 k-m2, rakennettu 1000 k-m2.

Liittymismaksu = (1600 + 1000) k-m2 / 2 * 0,75 * 13,02 €/k-m2 = 12 694,50 €

Liittämiskustannukset, liitosjohdon koko 63 mm >> 958 €.

Vesihuollon käyttömaksut

vesi                       1,122 €/m3  (sis. alv 22 %)

jätevesi                  1,745 €/m3 (sis. alv 22 %)

Kaukolämmön liittymismaksu (1.1.2006)

Liittymismaksu = k * K * (a + b * V) €

Kertoimet a ja b riippuvat kuluttajan tilausvesivirrasta V seuraavasti:

Vesivirta V

a

b

0,25...2

840,93

3363,75

   2...10

3868,32

1681,87

 10...20

8913,96

1345,50

yli    20

15641,47

1009,12

Kerroin K riippuu kuluttajan aikaisemmista lämmityslaitteista seuraavasti:

K = 1,2 uudisrakennukset

K = 1,0 talot ilman keskuslämmitystä ja kaikki pientalot

K = 0,8 keskuslämmitystalot, joiden kattilalaitoksen ikä on yli 20 v

K = 0,7 keskuslämmitystalot, joiden kattilalaitoksen ikä on alle 20 v, mutta väh. 15 v

K = 0,6 keskuslämmitystalot, joiden kattilalaitoksen ikä on alle 15 v, mutta väh. 10 v

K = 0,5 keskuslämmitystalot, joiden kattilalaitoksen ikä on alle 10 v, mutta väh. 5 v

K = 0,4 keskuslämmitystalot, joiden kattilalaitoksen ikä on alle 5 v

 

k = 2,12

 

Liittymismaksu on arvonlisäveroton.

Esimerkki

Kerrostalo, tilausvesivirta V = 1,2 m3/h, uudisrakennus

Liittymismaksu = 2,12 * 1,2 * (840,93 + 3 363,75 * 1,2) € = 12 408,18 €

Kaukolämmön perusmaksu

Perusmaksu riippuu tilatusta vesivirrasta ( m3/h ) seuraavasti:

Kuluttajaryhmä

Vesivirta V

Perusmaksu  €/vuosi

1

alle 0,8

k * (      26,91 + V * 708,07)

2

 0,8...2

k * (      47,09 + V * 682,84)

3

    2...8

k * (    706,38 + V * 353,19)

4

    yli 8

k * (  2119,16 + V * 176,59)

Perusmaksu on arvonlisäverollinen, alv 22%.

Esimerkki

Kerrostalo, tilausvesivirta V = 1,2 m3/h, uudisrakennus

Perusmaksu = 2,12 * (47,09 + 1,2 * 682,84) * 1,22 €/vuosi = 2 241,11 €/vuosi

Kaukolämmön käyttömaksu

Kaukolämmön käyttömaksu määritellään laskentakaavalla, joka tuli voimaan 1.3.2006. Käyttömaksun suuruus on sidottu laitoksen lämmönhankintakuluihin. Käyttömaksua tarkistetaan kolmen kuukauden välein siten, että tarkistettu hinta tulee voimaan helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun alussa. 1.5.2006 voimaan tullut arvonlisäverollinen hinta on 40,69 €/MWh.